บริษัท ทศพล ลอว์ แอนด์ บิสซิเนส จำกัด

THOSSAPOL LAW AND BUSINESS CO.,LTD.

www.thossapollaw.com

ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ บริษัท ทศพล ลอว์ แอนด์ บิสซิเนส จำกัด ปรึกษากฎหมาย โทร. 081-308-3767    En      Th
 
 

หน้าแรก

บริการของบริษัท

เว็บบอร์ด

ติดต่อบริษัท

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     รับว่าความทั่วราชอาณาจักร   
     
     รับติดตามทวงถามหนี้สิน
     
     รับจดทะเบียนบริษัท/ธุรกิจทุกประเภท/ภาษีมูลค่าเพิ่ม
           
      ทนายความผู้ทำคำรับรองลายมือชื่อและเอกสาร(Notarial Services Attorney)
 

มีปัญหาทางด้านกฎหมาย  เราช่วยท่านได้   ติดต่อ  

  ทนายทศพล  โทสันทัด
  โทร.  081-308-3767 02-744-7133 ,  FAX: 02-744-7134
  E-mail : thossapol_to@hotmail.com

ID LINE : thossapol

   
  บริษัท ทศพล ลอว์ แอนด์ บิสซิเนส จำกัด
  324/8 อาคารบางนาเรสซิเด้นซ์ ถนนสรรพาวุธ แขวงบางนา
  เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 10260
   

งานที่ให้บริการ

   
    1. งานคดี

     - รับว่าความคดีแพ่งทุกประเภท เช่น คดีเงินกู้ คดีเช่าซื้อ คดีบัตรเครดิต ผิดสัญญาซื้อขาย ร้องจัดการมรดก ฯ

      - รับว่าความคดีอาญาทุกประเภท เช่น คดีเช็ค คดีลักทรัพย์ ยักยอกทรัพย์ ฉ้อโกงทรัพย์ ฯ

      - รับว่าความคดีแรงงาน คดีปกครอง

      - รับว่าความคดีภาษีอากร คดีล้มละลาย และคดีอื่นๆ ทุกประเภท

  2. รับเจรจาประนอมหนี้กับสถาบันการเงิน ไฟแนนซ์ และเจ้าหนี้อื่นๆ (ก่อนยื่นฟ้องคดี และภายหลังยื่นฟ้องคดี)

  3. รับติดตามทวงถามหนี้สิน

     - บริการสืบหาทรัพย์สิน บังคับคดี

     - บริการติดตามทวงถามหนี้สินก่อนฟ้องคดี ติดตามหนี้ตามหมายจับคดีเช็ค

  4. รับจดทะเบียนนิติบุคคล/ธุรกิจทุกประเภท

     - รับจดทะเบียนบริษัทจำกัด ห้างหุ้นส่วนจำกัด ห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล ร้านค้า

     - รับจดทะเบียนแก้ไขเปลี่ยนแปลงบริษัทจำกัด ห้างหุ้นส่วนจำกัด ห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล ร้านค้า

     - รับจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะ และขอมีบัตรประจำตัวผู้เสียภาษีอากร

     - รับจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า ลิขสิทธิ์ สิทธิบัตร และการจดทะเบียนอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

  5. บริการรับรองลายมือชื่อ และเอกสาร

       - รับรองลายมือชื่อผู้เริ่มก่อการผู้ขอจดทะเบียน/กรรมการผู้มีอำนาจผูกพันบริษัทเพื่อยื่นคำขอจดทะเบียนต่อสำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท

       - รับรองลายมือชื่อผู้มอบอำนาจเพื่อยื่นคำร้องขอมีบัตรประจำตัวผู้ส่งออก-นำเข้าสินค้า

        - รับรองเอกสารต่างๆ ทั้งภาษาไทยและภาษาต่างประเทศเพื่อนำไปใช้ภายในประเทศและต่างประเทศ (Notarial Service Attorney)   

  6. บริการขอ/ต่อใบอนุญาตทำงานของชาวต่างชาติ (Work Permit) และวีซ่า (Visa)

  7. รับบริการเป็นที่ปรึกษากฎหมายประจำบริษัท หน่วยงาน และองค์กรต่างๆ

   

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

ข้อมูลบริษัท  

นายทศพล  โทสันทัด

กรรมการผู้จัดการ/ทนายความ

          -นิติศาสตร์บัณฑิต ม.รามคำแหง

          -เนติบัณฑิตไทย สำนักอบรมฯ

 

 ทนายความประจำบริษัท

  •   นายสุรเดช  จินาโต

  •   นายประโยชน์  มัญชุวาท

  •   นายบัลลพ  จุฬาพรหมเดช

  •   นายสหโชค  เมธีพิทักษ์กุล

  •   นายปราการ พิทักษ์พินิจเลิศ

แผนที่บริษัท

 

คติประจำใจ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     
 
  Send mail to thossapol_t@hotmail.com with questions or comments about this web site.
Copyright © 2006 Thossapol law office.
Last modified: 11/04/2559